untukmu ku bingkiskan


.

"Wahai orang yang menyia-nyiakan hak yang paling besar..
yang menjauhkan diri dari berbakti kepada orang tua, 
yang durhaka, 
yang melupakan salah satu kewajipan, 
yang lalai dari sesuatu yang ada di hadapan, 

Sesungguhnya, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hutang buatmu!

Sayang sekali kamu membayarnya dengan cara yang tidak baik, penuh noda aib. 

Kamu sendiri sibuk mencari syurga, padahal kamu sendiri menghilangkan pintunya. 

Ibumu yang telah mengandungmu selama sembilan bulan yang bagaikan sembilan kali 
berhaji. 

Dia yang dikala melahirkanmu menderita mempertaruhkan nyawa.

Dia yang telah menyusuimu, menahan mengantuk untukmu, memandikanmu dengan tangannya yang lembut dan selalu mendahulukanmu untuk urusan makanan. 

Dia yang pangkuannya menjadi tempat yang nyaman bagimu. 

Dia yang telah mencurahkan sepenuh kasih sayangnya kepadamu.

Jika kamu sakit atau nampak menderita, nescaya dia turut berduka, bersedih dan menangis tiada batasnya. Dia pasti mengeluarkan segalanya untuk mencari doktor buatmu.

Dia yang seandainya diminta untuk memilih kehidupanmu atau kematiannya, pastilah dia teriakkan kehidupanmu dengan suara yang paling lantang!

Betapa sering kamu mempergaulinya dengan akhlak yang tercela, namun dia tetap memohon taufiq bagimu dalam setiap doanya..?"


Your Reply